Βοηθός Φυσικοθεραπείας Β’ Εξαμήνου – Τροποποίηση Προγράμματος

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπείας Β’ ότι σήμερα 5/3/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

About the Author: