Ανακοίνωση του προγράμματος κατάρτισης του Εαρινού Εξαμήνου 2020Α