Σημαντική ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι για τη Β’ Φάση των Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ 2020, που θα διεξαχθούν από 27.08.2020 έως 04.09.2020,το Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου είναι εξεταστικό κέντρο θεωρητικού μέρους και θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο κτιριακό συγκρότημα. Την Παρασκευή 28.08.2020 δεν θα λειτουργεί το τμήμα της γραμματείας, λόγω εργασιών συντήρησης.

About the Author: