Εξυπηρέτηση κοινού κατά το διάστημα της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020(ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) στο Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες θα συνεχίζονται κανονικά.
 Η εξυπηρέτηση του κοινού  από το Δ.ΙΕΚ θα διεκπεραιώνεται μόνο εξ αποστάσεως (μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απλού ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών) ή τηλεφωνικά.
 Η μετάβαση στο Δ.ΙΕΚ θα γίνεται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο ενδιαφερόμενος.

About the Author: