ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ 2020Β

Οι  εξετάσεις προόδου θα πραγματοποιηθούν  με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν, από 30-11-2020 έως και 04-12-2020, στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές. Οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές έως 18 Δεκεμβρίου  2020. Η βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 21 Δεκεμβρίου  2020,  με την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων στην γραμματεία του Δ.ΙΕΚ.

Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτηθούν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα eclass (https://eclass.iekagdim.gr)

About the Author: