ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α