ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου,  κατά τις ώρες 15:00-18:30, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (Ημέρα εγγραφής- Ειδικότητα εγγραφής):

Παρασκευή 17-09-2021: 1)ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, 2)ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Δευτέρα 20-09-2021: 1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, 2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 3) ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Τρίτη 21-09-2021: 1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES), 3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τετάρτη 22-09-2021: 1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και
τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,
Πτυχίο ΕΠΑΛ) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

3.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους
(κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κατά την ημέρα εγγραφής της ειδικότητάς τους, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ στο 210 9763227 κατά τις ώρες 14:00-18:00.

Για την εγγραφή τους θα χρησιμοποιήσουν το ατομικό τους στυλό. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους εσωτερικούς αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του Δ.ΙΕΚ.

Η Διεύθυνση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α΄ φάσης (έως τις 22-09-2021).

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

About the Author: