Μειωμένο Κόμιστρο για Σπουδαστές ΙΕΚ

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ.  να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για το μειωμένο κόμιστρο, γνωρίζοντας ότι δικαιούχοι της προσωποποιημένης κάρτας μειωμένου εισιτηρίου είναι οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων  Ι.Ε.Κ. που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών.

β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Προκειμένου για τον Ο.Α.Σ.Α. η έκδοση των έξυπνων καρτών μειωμένης μετακίνησης, απαιτεί προσωποποίηση σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, δηλαδή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να προσέλθει σε κάποιο από τα εκδοτήρια προσκομίζοντας Βεβαίωση Εγγραφής και την Αστυνομική του Ταυτότητα. 

Τα εκδοτήρια όπου μπορεί να εκδοθεί προσωποποιημένη κάρτα βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.oasa.gr/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81/

About the Author: