ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Για χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Εκπαιδευτηρίου

……. ¨Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των  εκπαιδευτικών μονάδων …….. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,………. , είναι υποχρεωτική σε χώρους (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις …………. για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (…… καταρτιζόμενους, ……. εκπαιδευτές, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)”

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

31 Μαΐου 2022 , Αρ. Φύλλου 2676, άρθρο 1

About the Author: