ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Α-ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ