ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ_ΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ