Λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την έναρξη του έτους κατάρτισης 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.