ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Β- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022Β- ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2022Β