Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)