ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Αγίου Δημητρίου είναι εκπαιδευτικός φορέας που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικά ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1992 ως ΙΕΚ Αλίμου και από το 2003 μετονομάστηκε σε ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου και λειτουργεί στο «στρογγυλό» στον Άγιο Δημήτριο.

Το Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δ.ΙΕΚ της χώρας που έχει συμβάλλει στη δημιουργία της ταυτότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας μας και συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανανέωσή της εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Βασική επιδίωξη του έργου του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου είναι η απόκτηση επιστημονικών, τεχνικών, πρακτικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψης των καταρτιζομένων του, οι οποίοι και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών να προετοιμαστούν επαρκώς για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να προσαρμοστούν κατάλληλα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της σύγχρονης κοινωνίας.

Οι ομάδες-στόχος που απευθύνεται είναι ενήλικες, απόφοιτοι Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες σε μια ειδικότητα. Οι συμμετέχοντες ενήλικες στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών και έρχονται με συγκεκριμένους στόχους και προσδοκίες συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες προσανατολισμού επαγγελμάτων για το έτος 2019-2020:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer – Developer / Video Games)
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
  • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
  • Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
  • Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter)
  • Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων

Η επαγγελματική κατάρτιση και η διάχυση της γνώσης διενεργείται μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά και της πρακτικής άσκησης και των επιμορφωτικών σεμιναρίων ανά ειδικότητα, δημιουργώντας στους/στις αποφοίτους μας ένα σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ. Παράλληλα, είναι η σημαντική η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ που δίνουν τη δυνατότητα στους/στις καταρτιζομένους/ες μας να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία από επαγγελματικούς χώρους διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και να έλθουν σ’ επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους, δίνοντας ταυτόχρονα ευρωπαϊκή διάσταση του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου αποκτώντας ευρωπαϊκή ταυτότητα.