ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.ΙΕΚ

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ πατήστε εδώ.