Αναζήτηση Πρακτικής Άσκησης – Τομέας Πληροφορικής

Redware

Εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον της εταιρίας RedWare να απασχολήσει φοιτητές ειδικότητας πληροφορικής για πρακτική άσκηση.

Η RedWare είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας πληροφοριών. Με την πολυετή εμπειρία στον τομέα της υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και το απόλυτα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, η RedWare αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για τους συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στην RedWare.

Τα προσόντα τα οποία αναζητούμε στους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. Επιθυμούμε άτομα με άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία, υπεύθυνα και αποτελεσματικά με ικανότητα στην οργάνωση και ανάληψη πρωτοβουλιών. Τέλος, η δυνατότητα ομαδικής εργασίας, γρήγορης αντίληψης και θετικής διάθεσης είναι προσόντα που θα εκτιμηθούν.

Τα καθήκοντα των αντίστοιχων θέσεων πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν την καθημερινή διαχείριση και άμεση επίλυση προβλημάτων καθώς και τον καθορισμό της βέλτιστης λύσης σε θέματα hardware και software. Επιπλέον, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης των συστημάτων και του δικτύου της εταιρίας. Στα καθήκοντα αυτά επίσης εντάσσονται η συμμετοχή σε νέα project και στην ανάπτυξη νέων υποδομών. Τέλος, ο φοιτητής θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και αδιάλειπτη ομαλή λειτουργία των υποδομών της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρίας μας, παρακαλείστε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να ορίσουμε προσωπική συνάντηση.

Με εκτίμηση,
Κατερίνα Παπαοικονόμου

Εταιρία REDWARE
Αγίων Πάντων 123, Καλλιθέα
τηλ: 211-6001400


ΟΤΕ – Όμιλος Εταιριών

Κύριο μέλημα του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί η προσφορά ευκαιριών πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την ακαδημαϊκή τους πορεία, σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο την τετραετία 2015 με 2018, πάνω από 2.300 σπουδαστές από ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ επέλεξαν τον Όμιλο ΟΤΕ για την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Συνθήκη που τους επέτρεψε να αποκτήσουν πλούσια εργασιακή εμπειρία στις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν (onthejob training) και να αναπτύξουν δεξιότητες που ενισχύουν την εργασιακή και προσωπική τους εξέλιξη, θέτοντας βάσεις στην μετέπειτα καριέρα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από μέρους μας, υπάρχουν συνεχείς ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Μηχανικών Πληροφορικής
 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 • Η/Υ Συστημάτων & Δικτύων
 • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Οικονομίας & Διοίκησης
 • Επικοινωνίας ΜΜΕ
 • Εμπορίας
 • Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων
 • Τεχνολογίας Internet.

Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον Όμιλο ΟΤΕ, παρακαλούνται θερμά να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος, στον σύνδεσμο: https://www.practiceinote.gr.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας, επισυνάπτουν το βιογραφικό τους σημείωμα και προχωρούν σε αποστολή. Εάν η διαδικασία έχει γίνει σωστά (π.χ. συμπλήρωση όλων των πεδίων), άμεσα λαμβάνουν στο e-mail τους ένα εξαψήφιο (6) αριθμό (PIN), ως επιβεβαίωση της ορθής υποβολής της αίτησης.

Μετά τη λήψη κάποιας αίτησης στην ηλεκτρονική βάση της εταιρείας μας, προχωράμε σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρησιακές μονάδων, την τρέχουσα χρονική περίοδο.

 

Σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για την ανταπόκριση και τη συνεργασία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας,


Με εκτίμηση,
Δημήτρης Μεγρέμης
HRD Senior Specialist
Διεύθυνση Business Partner Operations (BPO) Ομίλου ΟΤΕ
 
ΟΤΕ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
Τ: 210 611 1011
Τ: 210 611 8116
Κ: 6977 609010
Ε: dmegremis@ote.gr

   


Σιούφας και Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρία

Στην Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες αναζητάμε νέους συνεργάτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από την ειδικότητα Διοίκηση και Οικονομία ή Πληροφορική ή συναφούς ειδικότητας, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι της σχολής. Προσφέρουμε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούν οι νέοι συνεργάτες να εκπαιδευτούν πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει και να το εξελίξουν.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μπορούν να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email human.resources@sioufaslaw.gr  ή να μας καλέσουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3673036, κα Χριστοπούλου.


Με εκτίμηση,

Χριστοπούλου Ανδριανή
HR Business Partner
Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων

Τηλ.: 210-3673036
Fax:   210-3673070


ΥΠΠΕΘ

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει επιπλέον  πέντε θέσεις για πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε ΙΕΚ με ειδικότητες Πληροφορικής.

Ήδη έχει διαθέσει από τον Σεπτέμβριο 6 θέσεις πρακτικής για ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε νέες τεχνολογίες αιχμής οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στο ΥΠΠΕΘ με αμοιβαίο όφελος.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και δικτυακών συστημάτων αναζητά ακόμη πέντε άτομα στις ειδικότητες Πληροφορικής για πρακτική άσκηση από τον Απρίλιο του 2019 (ή και μετέπειτα) και για ένα οκτάμηνο στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΠΕΘ στο Μαρούσι.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να απασχολήσει (από τους πέντε τους τρεις) σπουδαστές σας της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προκειμένου να κάνουν 960 ώρες πρακτική άσκηση.

Στο χρονικό διάστημα οι πρακτικά ασκούμενοι θα ασχοληθούν στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Συστημάτων, με τα παρακάτω αντικείμενα σχετικά με την ειδικότητά τους και αναλυτικότερα:

 1. Υποστήριξη χρηστών σε θέματα λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου
 2. Εγκατάσταση και αναβάθμιση προγραμμάτων
 3. Συντήρηση και επισκευές Η/Υ και εκτυπωτών
 4. Σύνδεση εκτυπωτών και περιφερειακών συσκευών

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι πρακτικά ασκούμενοι έχουν εργασθεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχουν αποχωρήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις ως προς τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν αλλά και από το εργασιακό συναδελφικό κλίμα που αντιμετώπισαν.  

Αν υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι από το ΙΕΚ μπορούν να επικοινωνήσουν στο παρακάτω e-mail.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ιωάννης Κατωπόδης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τηλ 210 3442691
e-mail: jkatop@minedu.gov.gr


Threenitas SA

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και  διαχείρισης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών (mobile & web).

Σκοπός της παρούσας επικοινωνίας είναι να δηλώσουμε το ενδιαφέρον μας για σπουδαστές που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την πρακτική τους στη εταιρία μας. Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν είναι Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.

Θα ήθελα να ενημερώσω ότι κατά την περίοδο της πρακτικής τους άσκησης οι σπουδαστές έρχονται αντιμέτωποι με  σημαντικές αρμοδιότητες σε έργα που υλοποιεί η εταιρία μας. Στόχος μας είναι οι σπουδαστές να παραμείνουν στην εταιρία μας, ως εργαζόμενοι και μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης.

Είμαστε στη διάθεση σας και για κάποια συνάντηση προκειμένου να μας γνωρίσετε και να ενημερωθούμε αναλυτικότερα  για τον οδηγό σπουδών σας.

Με εκτίμηση,

Christianna Dimitropoulou
Administration Officer

Threenitas SA | digital media engineering
tel: +302102208570 #301
emailcdimitropoulou@threenitas.com
wwwwww.threenitas.com | www.letsplace.grΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ

Ποιοι Είμαστε:

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ, βασιζόμενη στην ιδέα του crowdsourcing , έχει ως κύριο στόχο να συγκεντρώσει παλιούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και στη συνέχεια με την βοήθεια εθελοντών μας να τους επιδιορθώσει, προκειμένου να τους προμηθεύσει σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος της δράσης μας είναι να εξοπλίσει κάθε μαθητή σε όλα τα σχολεία της χώρας με έναν χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος, συνδεδεμένο στο διαδίκτυο laptop, το οποίο διαθέτει κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Έτσι όλοι οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται μόνοι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναπτύσσοντας τις μαθησιακές τους ικανότητες και γνωρίζοντας τον κόσμο του σύγχρονου διαδικτύου.

Οι εθελοντές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη θεωρητική και πρακτική γνώση στην επιδιόρθωση παλιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και laptop, αποκτώντας έτσι πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

 

Περιγραφή θέσης:

Η Κοινωνική Επιχείρηση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ αναζητά αποφοίτους Δ.ΙΕΚ  που θα συμμετέχουν στην επισκευή και αναβάθμιση των δωρεών της δράσης.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα εκπαιδευτεί στην επισκευή υπολογιστών, laptop και άλλων εξαρτημάτων πληροφορικής που παραδίδουν οι δωρητές στο κατάστημα της ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ πάντα σε άμεση συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας (υπεύθυνο καταστήματος, τεχνικό υπεύθυνο καθώς και επισκεπτών του καταστήματος) προκειμένου να επιδιορθώνονται και να παραδίνονται οι υπολογιστές πλήρως λειτουργικοί.

Απαιτήσεις χρόνου:

 • Χωρίς δέσμευση.
 • Επιθυμητή συμμετοχή 5 ημέρες την εβδομάδα.
 • 4-8 ώρες ημερησίως σε συνεννόηση με τον εθελοντή.

 

Απαραίτητα Χαρακτηριστικά:

 • Γνώσεις σε Η/Υ.
 • Βασικές γνώσεις σε google search.
 • Επιθυμητή η πρότερη γνώση ή σπουδές (τρέχουσες ή ολοκληρωμένες) σε επισκευή υπολογιστών.
 • Υπευθυνότητα.
 • Οργάνωση.
 • Ομαδικό Πνεύμα Αλληλοβοήθειας
 • Επαγγελματισμός και διάθεση προσφοράς.
 • Προϋπηρεσία σε κοινωνική δομή θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

 Σε περίπτωση που οι εθελοντές σπουδάζουν ή εργάζονται, προσφέρονται ευκαιρίες ελαστικού ωραρίου της πρακτικής τους εργασίας στα πλαίσια του εθελοντισμού.

Γιατί να προσφέρεις στον οργανισμό μας

 • Πρακτική αποκόμιση γνώσεων Η/Υ με ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών στην εφαρμογή δημιουργικών ιδεών. 
 • Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων εφαρμογών πληροφορικής.
 • Δημιουργική εργασία σε ατομική και ομαδική βάση με νέους ανθρώπους, σε συνδυασμό με ευέλικτο πρόγραμμα ενασχόλησης. 
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού ειδικά σε παιδιά. 
 • Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης e-waste.
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από εξειδικευμένους τεχνικούς, η οποία συνοδεύεται και από έγγραφη πιστοποίηση. 
 • Φιλικό κλίμα που βάζει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τόσο τον ίδιο τον εθελοντή όσο και την ενίσχυση του προφίλ του και των δεξιοτήτων του.
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Νότης
Τηλ 215 500 4161, Ε-mail: cn@epanekkinisis.gr

 

ClickService.gr

Η εταιρία ClickService.gr έχει έδρα τα Πατήσια Αττικής, με δεκαπενταετή δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής, εξειδικεύεται στον τομέα της εμπορίας και επισκευής υπολογιστών, tablet και κινητών αναζητά μαθητευόμενο για εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Πιο αναλυτικά ο υποψήφιος, αφού έχει προηγηθεί εκπαίδευση του στα συστήματα και τις διαδικασίες επισκευών, θα απασχοληθεί τόσο στην εξυπηρέτηση πελατών όσο και στο βασικό κομμάτι επισκευών που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση επιπλέον της πρακτικής άσκησης με όρους αγοράς.

Παρακαλούμε οποίος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επιχείρησης στέλνοντας βιογραφικό.

Υπεύθυνος: Ιωάννης Λυραντωνάκης
ΑΧΑΡΝΩΝ 295, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
210 8257 224
info@clickservice.gr

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 56, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
215 555 8714
chalandri@clickservice.gr

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 66, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561
210 2838 224
cholargos@clickservice.gr


 

Hippie Monkeys – Υπηρεσίες διαδικτύου
www.hippiemonkeys.com

Έχοντας υπόψιν τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εμείς διαφέρουμε ! …. Γιατί είμαστε μια Full Stack εταιρία που ασχολείται με δικές της επενδύσεις στο E-commerce, επομένως και έχουμε πελατοκεντρική φιλοσοφία ως εκ τούτου και στην έμφαση στην ποιότητα.

Θέσεις πρακτικής Άσκησης

Senior Web Designer
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν :
1.Έχεις εξοικείωση με HTML/HTML5, CSS/CSS3, Καλή γνώση του Adobe Photoshop και Illustrator και ιδανικά γνώση κάποιου CMS
2. Σου αρέσει να σχεδιάζεις σελίδες και έχεις ενδιαφέρον για το Ux- Ui Design
3. Έχεις ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά!
4. Έχεις καλές γνώσεις Αγγλικών

Graphic Designer
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν :
Σου αρέσει να σχεδιάζεις!!
Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην ομάδα μας και να συμμετάσχουν στη δημιουργία λογοτύπων, δημιουργικών για eshops και τα social media, τη δημιουργία σταμπών για Tshirts (Tshirtakias.gr) κλπ.

Graphic Designer
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν :
Θα ήθελες να εξελιχθείς στο E-Marketing και να εκπαιδευτείς σε τεχνολογίες SEM-SEO

Τι σου προσφέρουμε;

Εάν έχεις όρεξη για δουλειά, πάθος για διάκριση και επιτυχία,ειλικρινή και φιλικό χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα, εμείς σου παρέχουμε πενθήμερη εργασία σ’ ένα ευχάριστο, σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Εάν πληρείς τα παραπάνω θα μπορούσε η πρακτική σου να είναι και Έμμισθη.

Αποστολή Βιογραφικών στο career@hippiemonkeys.com με την ένδειξη “Πρακτική web – Designer ή Graphic Designer”


Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομικών

Αναρτούμε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις θέσεις πρακτικής εργασίες για σπουδαστές σας.

Ενδιαφερόμαστε για θέσεις Πληροφορικής (τεχνικοί συστημάτων και δικτύων) Περιφερειακού εξοπλισμού.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων χειρίζεται όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και στη διεύθυνσή μας υπάρχουν διαθέσιμες  θέσεις για πρακτική άσκηση.

Σας παρακαλώ απαντήστε μας σύντομα αν ενδιαφέρεστε δεδομένου ότι 15/12/2018 είναι η τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία για την έναρξη πρακτικής στο 2018. Για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πρέπει ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι  30/11/18.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά για περισσότερες πληροφορίες.

Με εκτίμηση


Μαριάνθη Ψωμά
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MBA
Τμήμα Γ ‘ – Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού
Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών και Κυβερνητικού Νέφους
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπουργείο Οικονομικών
τηλ. +30 210 480 2312, κινητό. 6949147903
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης- 18346, Μοσχάτο
email: m.psoma@gsis.gr

ΣυνημμένοΠρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών


ΥΠΠΕΘ

Αγαπητές και αγαπητοί  συνάδελφοι,

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει ακόμη πέντε θέσεις για πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε ΙΕΚ με ειδικότητες Πληροφορικής.

Ήδη έχει διαθέσει από τον Σεπτέμβριο 4 θέσεις πρακτικής για ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε νέες τεχνολογίες αιχμής οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στο ΥΠΠΕΘ με αμοιβαίο όφελος.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και δικτυακών συστημάτων αναζητά ακόμη πέντε άτομα στις  ειδικότητες Πληροφορικής για πρακτική εξάσκηση από τον Ιανουάριο  του 19  (ή και νωρίτερα)  και για ένα οκτάμηνο  στο κεντρικό  κτίριο του ΥΠΠΕΘ στο Μαρούσι.

Αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, επικοινωνήστε παρακαλώ στο παρακάτω e-mail.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Ιωάννης Κατωπόδης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τηλ. 210 3442691
e-mail:
 jkatop@minedu.gov.grAuto Marin

Αξιότιμοι Κύριοι,

Προκειμένου για τις ανάγκες του ομίλου μας, μας ενδιαφέρουν μαθητές των ιδρυμάτων σας για πρακτική άσκηση. Οι περισσότεροι από αυτούς θα παραμείνουν στη συνέχεια για εργασία.

Ως όμιλος ενδιαφερόμαστε να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας και ταυτόχρονα να αποκτήσουμε νέους συνεργάτες. Ο όμιλος μας απασχολεί περίπου 130 άτομα και είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται :

 • 23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος
 • Λ. Αλεξάνδρας 75-97-105-109, 114 75 Αθήνα
 • Λ. Βουλιαγμένης 95, Βούλα
 • Λ. Βουλιαγμένης 606, Ελληνικό

και οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν είναι :

 1. Τεχνικοί Μηχανοτρονικής
 2. Στελέχη Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 3. Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής
 4. Στελέχη Διοίκησης – Οικονομίας
 5. Γραμματείς Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :

Κουτσέλλης Ευστράτιος
Τηλ. 210 6410701
E-mail : skoytsellis@automarin.gr

Φωτοπούλου Ευαγγελία
Τηλ. 210 6410701
E-mail: evafot@automarin.gr

  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, περιμένοντας τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση

 


Attica Bank

Θα θέλαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης, σπουδαστών με κατεύθυνση «Διοίκηση και Οικονομία» και «Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», στην Τράπεζά μας.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Μπαρμπαριώτης
Υποδιεύθυνση Επιλογής, Ανάπτυξης, Διοίκησης της Απόδοσης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ομήρου 23, ΤΚ 106 72, Αθήνα
t. 210 3669124, f. 210 3669401


Net Bee

Ζητείται Προγραμματιστής .NET (web developer & web designer) με εμπειρία MVC, html, css, javascript, MSSQL για πρακτική άσκηση από Ιδιωτικό ΙΕΚ.
 
Φιλικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης και εκπαίδευση.
Με εκτίμηση,


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η/Υ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

693 9443 943, 210 2691 347
24/7 Τεχνική Υποστήριξη: 6945435595

Ασκληπιού 69 & Ερεσού, ΑΘΗΝΑ, 10680

ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11.00-17.00


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: (21/08/2019)

«Η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Υπουργείου Οικονομικών)  καλεί τελειοφοίτους σπουδαστές Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την πλήρωση μιας  (1) θέσης πρακτικής άσκησης. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο (Οικονομίας, Λογιστηρίου, Φοροτεχνικού γραφείου κτλ),  γραμματείας διευθύνσεως καθώς και πληροφορικής (για την υποστήριξη των προγραμμάτων e-learning).

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 31-3-2020 και θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση akadimia@aade.gr ή k.psathas@aade.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση». Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου  για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής συνέντευξης.»

Ευχαριστούμε πολύ

Με εκτίμηση,

    

     Κωνσταντίνος Ψαθάς

 

 

    Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

    Υπάλληλος Γ΄ Τμήματος

    Τηλ.: 6973831899

    e-mail: k.psathas@aade.gr


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: (03/09/2019)

Καλημέρα σας

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σπουδαστών σας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρακαλούμε να μας αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα των σπουδαστών που ενδιαφέρονται, στο email: sec-gen-mngr@gsis.gr .

Παρακαλείστε  για την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Με εκτίμηση

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γραμματεία  Γεν.  Δ/ντή

Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 183 46, Μοσχάτο – Αττική

Τηλ: 210-4803206-8

                                          Fax: 210-4802079

                                          Email: sec-gen-mngr@gsis.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: (05/09/2019)

Η εταιρία JetServiceμε έδρα τα Βριλήσσια Αττικής,με δεκαετή δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογίας, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της εμπορίας και επισκευής υπολογιστών, tablet, κινητών και λοιπών ειδών τεχνολογίαςαναζητά άτομο για εκπαίδευση και πρακτική άσκησηστον κλάδο Μάρκετινγκ και Service.

Πιο αναλυτικά ο υποψήφιος συνεργάτης, αφού έχει προηγηθεί εκπαίδευση του στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρίας, θα απασχοληθεί τόσο στην εξυπηρέτηση πελατών όσο και στο βασικό κομμάτι του service, της τεχνική υποστήριξη της διάγνωσης της επισκευής και του ποιοτικούέλεγχού σε βλάβες που θα αντιμετωπιστούν.

Δίνεται η δυνατότητα για απασχόληση επιπλέον της πρακτικής άσκησης με όρους αγοράς. Ο συνεργάτης ενδέχεται να λάβει αποζημίωση για τα μεταφορικά του έξοδα λόγω απόστασης.

Παρακαλούμε οποίος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επιχείρησης στέλνοντας βιογραφικό.

Χατζηκυριάκος  Μιχάλης  

Αίαντος 4, Βριλήσσια  15235

Τηλ. :  2130295260 // 6951000143  

Email: info@jetservice.gr

Website: www.jetservice.gr


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ                   ΗΕΜΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ: 26/09/2019

Καλησπέρα,

Επικοινωνώ από τεχνική εταιρία στο Γέρακα Αττικής .Η εταιρία μας αναζητεί νέους αποφοίτους από δημόσια ΙΕΚ χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία στις ειδικότητες ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί , τεχνικοί αυτοματισμού, τεχνικοί δικτύων και τηλεπικοινωνίων για στελέχωση συνεργείων για τηλεπικοινωνιακά έργα και στα έργα οπτικών ινών .Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε και την αγγελία μας στην χρυσή ευκαιρία .

Η εταιρία μας Edil Hellas βρίσκεται στο χώρο των τηλεπικοινωνίων εδώ και τριάντα χρόνια και θα ενδιέφερε να εκπαιδεύψουμε νέα παιδιά σε ένα κλάδο που έχει αυξανομένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αν θα σας ενδιέφερε θα θέλαμε να προωθήσετε την αγγελία μας στους απόφοιτους σας που θα τους ενδιέφερε μια τέτοια ευκαιρία ή αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00 .

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

https://www.xe.gr/jobs/hlektrologoi%7Cad-621735348.html

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ : g.manari@edil.gr z.oikonomou@edil.gr

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

 

Μαναρή Γεωργία

 

Edil Hellas S.A. – Ydras 7, 15344, Athens, Greece

Phone:   +30 211 7774424

Fax:         +30 210 6514700

ΕΜΑΙΛ : g.manari@edil.gr

SITE: http://www.edil.gr Πρακτική Άσκηση: 

Σπουδαστές/στριες από ΙΕΚ για τα Κεντρικά μας Serviceστη Συγγρού και την Ερυθραία ωςΤεχνικοί  Η/Υ  & Κινητών Τηλεφώνων

Οι αρμοδιότητές σας θα είναι:

 • Μαθαίνετε στην πράξη όλα όσα διδάσκεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • Εργάζεστε σε μία δυναμική ομάδα και εξελίσσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Σπουδαστές/στριες Τμημάτων Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας που δικαιούνται την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω ΙΕΚ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
 • Αγάπη για την τεχνολογία και την καινοτομία

Anna Klikopoulou

Senior Human Resources Specialist

HR Department

49 Kifisias Avenue

GR 15123, Marousi

Tel:    +30 2109978551

Mob: +30 6952360118

Email: klikopoulou@mediamarkt.gr


H εταιρεία G-SYSTEMS TEL  ΜΕΠΕ  με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακά έργα τελευταίας τεχνολογίας.

Ενδιαφέρεται για τεχνικούς με σχετική γνώση και αντίστοιχο ενδιαφέρον σε τηλεπικοινωνιακά έργα πεδίου σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός της είναι η ενσωμάτωση στα συνεργεία μας τεχνικών για πρακτική άσκηση ή πρόσληψη εφ’ όσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Για μία καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων μας  μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας:  www.g-systemstel.gr

Αν υπάρχει ενδιαφέρον επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία.

Ηλεκτρονικός  Μηχανικός

GSystems Tel

Τηλ.    : 210 970 6682

Κιν.     : 694 570 6900

Φαξ    : 210 970 6106

e-mail : ptsolis@g-systemstel.gr

Web:    www.g-systemstel.gr


****************************************************

****************************************************

                                                                  

                                               

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Δημοσίευση: 11/09/2020

Η εταιρία Jet Service, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα της εμπορίας και επισκευής υπολογιστών, tablet, κινητών και λοιπών ειδών τεχνολογίας, αναζητά άτομο για εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στον κλάδο Μάρκετινγκ και Service.

Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επιχείρησης στέλνοντας βιογραφικό.

Χατζηκυριάκος Μιχάλης

Αίαντος 4, Βριλήσσια 15235

Τηλ. : 2130295260 // 6951000143

Email: info@jetservice.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 8/1/2021

H Praktiker Hellas αναζητά υποψήφιο που θα καλύψει θέση Πρακτικής Άσκησης στον τομέα Ecommerce (web content)

Καθήκοντα:

Ο ασκούμενος θα είναι μέλος της ομάδας που καθημερινά παρακολουθεί και ενημερώνει το eshop της εταιρείας, δημιουργώντας περιεχόμενο για νέα προϊόντα και συμμετέχοντας σε projects ηλεκτρονικού εμπορίου.

 Προφίλ Υποψηφίου:

 • Τελειόφοιτος/Τελειόφοιτη τμήματος Marketing, Πληροφορική ή e-Commerce, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Προοπτικές πρόσληψης με τη λήξη της πρακτικής άσκησης βάσει απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους στο

hrgreece@praktiker.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση στο Ecommerce».

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22/01/2021

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Έλληνες & Ξένοι Δημιουργοί GFC και η  MegArt Gallery εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απασχόληση σπουδαστών της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games),  στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλα projects, όπως η κατασκευή οπτικοακουστικού υλικού για εικαστικά events, η δημιουργία διαφημιστικού υλικού για τα social media, διαχείριση της ιστοσελίδας κλπ.

Αποστολή βιογραφικών στο megartgallery@gmail.com με την ένδειξη  Πρακτική Web Designer.

 

  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/5/2021

Η Internet Core επιθυμεί ασκούμενο/η για πρακτική άσκηση στους τομείς:

Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ, Δικτύων.

Παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το βιογραφικό σας μέσω email στο info@internetcore.gr και στο τηλέφωνο 2118001235.

Internet Core

Αγίου Κωνσταντίνου 27, Ηλιούπολη.

  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25/6/2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Θέση: Web Designer

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατά προτίμηση JOOMLA ) , Photoshop  ή παρόμοιο πρόγραμμα.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέση Πρακτικής: Τεχνικός Η/Υ – Back office support

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης – customer support. Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις Η/Υ, ρύθμισης windows-ms office, outlook,  αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις δικτύων.

Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων πελατών, επισκευή Η/Υ, ρύθμιση εφαρμογών, windows, outlook  και λοιπών εφαρμογών ms office, δίκτυα.

        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
     
Θέση πρακτικής: Web Developer/ Προγραμματιστής

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικάΚαθήκοντα: Ανάπτυξη web εφαρμογών &  modules για ιστοσελίδες.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Θέση: Web Developer/ Βοηθός project manager

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων ως βοηθός project manager  με καθήκοντα το συντονισμό και παρακολούθηση έργων. Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα.


Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr.


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/6/2021

Η εταιρεία BFSGROUP ζητά υποψήφιους πρακτικά ασκούμενους στην ειδικότητα της Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο hr@bfsgroup.gr γράφοντας ως τίτλο «Πρακτική Άσκηση».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 68 903

270A Vouliagmenis avenue str., Agios Dimitrios, 17343, Athens, Greece Tel: +30 2103668922                                                                               

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/7/2021

Η εταιρεία aboutnet ζητά υποψήφιους πρακτικά ασκούμενους στον τομέα της πληροφορικής, για θέση WebDeveloping.


Για περισσότερες πληροφορίες:

 Aboutnet
Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 4 &
Γονατά Στυλιανού 2
121 33, Περιστέρι T: +30 211 200 2000 T: +30 210 85 47 654 F: +30 210 85 44 978 Einfo@aboutnet.gr Wwww.aboutnet.gr


 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8/9/2021

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε. (www.lexis.gr) προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους / απόφοιτους τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών – Πληροφορικής – Ψηφιακών Συστημάτων για το  έτος 2021-2022.

Προφίλ Ενδιαφερόμενου:

 • Τελειόφοιτος ή απόφοιτος τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών – Πληροφορικής – Ψηφιακών Συστημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Εκπαίδευση σε:

 • Σχεδιασμό λύσεων ενσύρματης-ασύρματης δικτύωσης, συστημάτων δικτυακής ασφάλειας,

συστημάτων ασφαλείας (IP κάμερες, καταγραφικά, Video Analytics), συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)

 • Έλεγχο και διάγνωση τεχνικών προβλημάτων
 • Τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων λύσεων

Τόπος:

Κεντρικές εγκαταστάσεις της LEXIS Πληροφορική Α.Ε., Καρπάθου 2-4 & Εθν. Αντιστάσεως, 15344, Γέρακας Αττικής.

Χρονικό διάστημα:

Η πρακτική άσκηση, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα και μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των ακόλουθων περιόδων:

Φεβρουάριος – Ιούνιος

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Λίλλυ Φιλοπούλου, τηλ.: 210-6777007, email: career@lexis.gr.

ΑΘΗΝΑ: Εθν. Αντιστάσεως & Καρπάθου 2-4, 15344 Γέρακας, Τηλ: 210 6777007, Fax: 210 6777008, lexis@lexis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μαυρομιχάλη 32, 54248, Τηλ: 2310 329350-1, Fax: 2310 329352, thes@lexis.gr www.lexis.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 8/9/2021

Η εταιρεία design factory αναζητά 2 άτομα για πρακτική στο τμήμα της Πληροφορικής.   Για πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο 211 182 86 29, ώρες 13:00 – 20:00.    

  Ανδρουλή Εύη
Creative director, Design Factory 360 211 182 8629 | 6942448968 | df@hotmail.gr Αριστοτέλους 22 & Π. Τσαλδάρη 10, Άλιμος, ΤΚ 17455, Αττική

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6/10/2021

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέση Πρακτικής: Τεχνικός Η/Υ – Back office support

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης – customer support

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις Η/Υ, ρύθμισης windows-ms office, outlook,  αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις δικτύων.

Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων πελατών, επισκευή Η/Υ, ρύθμιση εφαρμογών, windows, outlook  και λοιπών εφαρμογών ms office, δίκτυα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο
info@logicsoft.gr. 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Θέση: Web Designer

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατά προτίμηση JOOMLA ) , Photoshop  ή παρόμοιο πρόγραμμα.
 Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14/10/2021

HR Recruiter
270A Vouliagmenis avenue str.,
Agios Dimitrios, 17343,
Athens, Greece
Tel: +30 2103668922
E-mail: kloukisa@bfsgroup.gr

Ενδιαφερόμαστε να στελεχώσουμε υποψηφίους/ες από τμήματα Πληροφορικής.

Η εταιρία μας προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, ένα ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εύκολη πρόσβαση από τα ΜΜΜ (Ακριβώς δίπλα στο μετρό του Αγίου Δημητρίου).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο 210 36 68 903.

 Οι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους και στο hr@bfsgroup.gr γράφοντας ως τίτλο «Πρακτική Άσκηση».

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24/11/2021

BEDLAND  
Εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον της εταιρείας BEDLAND να απασχολήσει φοιτητές ειδικότητας πληροφορικής (Τεχνικού εφαμογών πληροφορικής) για πρακτική άσκηση. Τα προσόντα τα οποία αναζητούμε στους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην BEDLAND.  
  Παρακαλούμε οποίος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη  της επιχείρησης στέλνοντας βιογραφικό   ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΖΩΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΧΗ ΛΑΚΚΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ,32011 ΤΗΛ 2262031289  Bedland.gr@gmail.com