ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου:

Θωμάς Γούβαλης

Υποδιευθυντής:

Ευστράτιος Καπριδάκης