• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απαλλαγές από μαθήματα να ανοίξουν το επισυναπτόμενο αρχείο.

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) και την  υπ.  αριθ.: Κ1/152450/09-11-20210 εγκύκλιο της ΓΓΕΕΚΔΒΜ για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ. μετά τα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,αποφασίστηκε η αναστολή της 6μηνης πρακτικής άσκησης των Ι.Ε.Κ. για το […]

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση κοινού κατά το διάστημα της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020(ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) στο Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες θα συνεχίζονται […]

Περισσότερα

«Απαλλαγές από μαθήματα καταρτιζομένων των ΙΕΚ- Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά»

   Αίτηση απαλλαγής από  Πέμπτη  29/10/2020  μέχρι και Πέμπτη  5/11/2020 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: iekagdim@gmail.com Το έντυπο “Αίτηση Απαλλαγής από Μάθημα” βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ (www.iekagdim.gr), στην επιλογή: Καταρτιζόμενοι- Έντυπα Σπουδαστών.Α) Η απόφαση απαλλαγής από μαθήματα που αφορά τόσο στην πιστοποιημένη χρήση Η/Υκαι στο […]

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020Β΄

Σύμφωνα  με την Εγκύκλιο K1/145040/23-10-2020 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με θέμα: «Οδηγίες διεξαγωγής κατάρτισης στα ΙΕΚ» η λειτουργία των ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3780/8-9-2020), Κεφάλαιο Β΄ – Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης […]

Περισσότερα